Loading...

Blog | Giá trị cuộc sống

... Chia sẻ thông tin, lan tỏa tri thức
Trang chủ / Blog / Giá trị cuộc sống
Bài học từ cây Tre
Bài học từ cây Tre
BMA E-Commerce | Giá trị cuộc sống | 2020.05.04
Từ một búp măng non, trong 4 năm đầu tiên Tre chỉ tăng thêm được 3cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét. Trên thực tế, trong 4 năm đầu tiên đó, rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất Làm người làm việc・・・
Đọc tiếp

MẠNG BMA E-Commerce

Hãy đặt hẹn với chúng tôi