Loading...

Chuyển đổi số

... chỉ dành cho các công ty lớn? - KHÔNG!
Trang chủ / Dịch vụ / Chuyển đổi số

Quy trình làm việc

BMA E-Commerce tiến hành xây dựng một quy trình làm việc đơn giản nhưng hiệu quả dựa trên sự trao đổi và chia sẻ cặn kẽ giữa khách hàng và BMA để đem lại một sản phẩm tốt nhất có thể.

1. Thảo luận

2. Tiến hành công việc

3. Thành phẩm

Tin Chuyển đổi số Tất cả tin

Chuyển đổi số dưới góc nhìn doanh nghiệp
Chuyển đổi số dưới góc nhìn doanh nghiệp
BMA E-Commerce | Chuyển đổi số | 2020.05.20
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đứng từ góc độ một doanh nghiệp trong ngành để xem xét về chuyển đổi số, với 3 nội dung chính: 5 mảng cần lưu ý trong・・・
Đọc tiếp
Vòng đời cạnh tranh và công cụ danh mục cho chuyển đổi số
Vòng đời cạnh tranh và công cụ danh mục cho chuyển đổi số
BMA E-Commerce | Chuyển đổi số | 2020.05.19
Chuyển đổi số nghe có vẻ đáng sợ? Tin tốt là các đơn vị tư vấn thường quan sát và tổng hợp lại thành các mô hình mà chúng ta thấy quen thuộc. Ở đây,・・・
Đọc tiếp
Chuyển đổi số là gì?
Chuyển đổi số là gì?
BMA E-Commerce | Chuyển đổi số | 2020.05.18
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về chuyển đổi số (Digital transformation, thường viết tắt là DT hoặc DX). Hiểu một cách đơn giản, đó là các thay đổi do・・・
Đọc tiếp

MẠNG BMA E-Commerce

Hãy đặt hẹn với chúng tôi