Loading...

Tổng quan

... về BMA E-Commerce
Trang chủ / BMA E-Commerce / Tổng quan
Cơ hội, % 99
Thách thức, % 99
Hạnh phúc, % 99
Phụng sự, % 99

Câu chuyện của BMA E-Commerce

Người ta thường nói: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau". Tuy nhiên trải qua một thời gian dài tham gia cùng nhau xây dựng một số công ty, người sáng lập ra BMA E-Commerce vẫn chưa có đủ một cái duyên để có thể đi xa với các bạn co-founder ở đấy, vì thế BMA E-Commerce được ra đời không chỉ để bước tiếp con đường mà người sáng lập đã lựa chọn, mà trên con đường đó người sáng lập rất mong sẽ tìm được bạn đồng hành thích hợp cùng với mình.

Ở BMA E-Commerce bằng việc xây dựng một văn hóa công ty khác biệt người sáng lập mong muốn đem lại những giá trị sống tốt nhất - hạnh phúc - cho tất cả mọi nhân viên thông qua những hoạt động, những giao tiếp, những dự án, những công việc mà chúng ta thực hiện hằng ngày.

Ở BMA E-Commerce bằng việc xây dựng một quy trình cụ thể người sáng lập mong muốn đem lại những dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng, bằng cách chúng ta phải xem dự án của khách hàng là chính dự án làm cho chúng ta, tiền khách hàng bỏ ra chính là tiền của chúng ta.

MỤC TIÊU 2021

21
Dự án hoàn thành
21
Khách hàng hài lòng
1095
Ly Cafe được pha
365
Giờ Thiền Hành

BMA E-Commerce

Trở thành công ty phát triển các dịch vụ về CNTT và thương mại điện tử top 10 ở Việt Nam thông qua việc sở hữu các thương hiệu dẫn đầu.
Góp phần thay đổi cách thức quản trị công việc, quản lý kinh doanh và tạo sân chơi công bằng đem lại nhiều giá trị cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.
Những con người BMA E-Commerce sẽ luôn nắm bắt CƠ HỘI, dám đối đầu với THÁCH THỨC, đem lại DỊCH VỤ tốt nhất cho khách hàng bằng cái TÂM của mình.

MẠNG BMA E-Commerce

Hãy đặt hẹn với chúng tôi