Loading...

Blog | Digital Marketing

... Chia sẻ thông tin, lan tỏa tri thức
Trang chủ / Blog / Digital Marketing
Cắt giảm tiếp thị khi kinh tế hỗn loạn
Cắt giảm tiếp thị khi kinh tế hỗn loạn
BMA E-Commerce | Digital Marketing | 2020.05.06
Bậc thầy marketing Philip Kotler chỉ ra sai lầm của các công ty khi kinh tế hỗn loạn: Hầu hết đều phản xạ bằng cách cắt giảm tiếp thị, làm vậy là bạn đang nhường chỗ cho đối thủ cạnh tranh! Philip Kotler cho rằng khi đến thời điểm phải cắt giảm, mảng tiếp thị dường như luôn bị "xử trảm" đầu tiên, và・・・
Đọc tiếp

MẠNG BMA E-Commerce

Hãy đặt hẹn với chúng tôi